ช็อกมาก ยอดผู้เสียชีวิต 4 พ.ค. 64 ต้านไม่ไหวแล้ว

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)
รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019ล่าสุด วันที่ 4 พ.ค. 64 ภาพรวมของสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง หลังพบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19รายใหม่อีก 1,763รายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 72,188 ราย อีกทั้งยีงมียอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างต่อเนื่อง
100 รายเพียง 4 วันเท่านั้น

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 27รายทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 นั้นมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 209 รายไปแล้ว
ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 303 ราย

แต่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปหลังจากนี้อย่างใกล้ชิดคือ กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีรายงานขณะนี้มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีกเกือบพันราย
จากทั่วประเทศ

วนสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19ในประเทศตั้งแต่วันที่1 เม.ย. 64 ถึง 4 พ.ค. 64 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม ราย ทำ
ให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 43,925 ราย

ด้าน หมอยง – นพ.ยง ภู่วรวรรรณระบุว่า โควิด-19ระลอกใหม่นั้นเป็น “สายพันธุ์อังกฤษ”ทำให้การระบาดรวดเร็วและรุนแรงแตกต่าง
จากสายพันธุ์เดิมอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน หมอพร้อม ที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นั้น สามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการ
ฉีดวัคซีนออกเป็น 2 ช่วง คือ

เดือน มิ.ย.-ก.ค. สำหรับระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเดือน ส.ค.2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี

ล่าสุด คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19” ในประเทศไทยว่า ได้อนุมัติวัคซีนโค
วิด-19 ไปแล้ว 3 ราย ได้แก่วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท
สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค นำเข้า โดยองค์การเภสัชกรรมวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด

และอยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน 1 ราย คือ วัคซีนโมเดิร์นนา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดa

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *