รับคนไทยบินกลับจากอินเดีย

สถานทูตไทยในอินเดียเปิด 2 ไฟลต์รองรับคนไทยบินกลับบ้านเกิด แนะใครที่ไม่มีเหตุจำเป็นต้องพำนักอยู่อินเดียก็ลงทะเบียนขอกลับประ
เทศ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ออก ประกาศฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย โดยระบุว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในอินเดียที่ได้ระบาดระลอกใหม่อย่างรวดเร็วและขยายตัวในวงกว้างตั้งแต่กลางเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

และส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการดูแลป้องกันตน การเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่ยากลำบากขึ้น
อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ เตียงและออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยอาการฉุกเฉินนั้น

1.วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE8074 เส้นทางเมืองเจนไน–กรุงเทพฯ โดยขอให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่

5 พฤษภาคม 2564 กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 97908 31391 หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ คลิก

2.วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินพิเศษ ที่ AI332 เส้นทางกรุงนิวเดลี–กรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่7 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ คลิก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอให้ทุกคนตรวจสอบหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอยู่ รวมถึงตรวจสอบศึกษาขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศอินเดียที่ของทางการอินเดีย(หากจำเป็น)

อาทิ การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ (Exit Permit) โดยติดต่อไปยัง Foreigners Regional Registration Office (FRRO) ในพื้นที่

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสารโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูล ผู้โดยสารก่อนมีสิทธิก่อน

และจะประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯต่อไป

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *