ป่วยโควิดอาการหนัก ทะลุพันราย โคม่าใส่ท่อหายใจ 311 ราย !!

ป่วยโควิดอาการหนัก ทะลุพันราย โคม่าใส่ท่อหายใจ 311 ราย ใน 39 จังหวัด ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศ มาจาก อินเดีย 1 ราย

วันที่ 4 พ.ค.63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ประจำวัน ว่า
ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 154.1 ล้านราย เพิ่มขึ้น 6.69 แสนราย เสียชีวิตสะสม 3.22 ล้านราย เพิ่มขึ้น 1.04 หมื่นราย อินเดียติดเชื้อใหม่
3.55 แสนราย ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าการติดเชื้อจริงอาจสูงกว่านี้หลายเท่า

ส่วนประเทศไทยขยับขึ้นอันดับ 99 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,763 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังใน รพ. 1,519 ราย ค้นหาเชิงรุกใน
ชุมชน 231 ราย

และเดินทางมาจากต่างประเทศ 13 ราย รักษาหาย 1,490 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 72,788 ราย หายสะสม 42,474
ราย

กำลังรักษา 30,011 ราย อยู่ใน รพ. 21,453 ราย รพ.สนาม 8,558 ราย อาการหนัก 1,009 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 311 ราย คิดเป็น
30% ของผู้ป่วยหนัก กระจาย 39

จังหวัด เสียชีวิตสะสม 303 ราย คิดเป็น 0.42% ส่วนการระบาดระลอกใหม่เดือนเม.ย.2564 พบ 43,925 ราย หายป่วย 15,048 ราย
เสียชีวิต 209 ราย คิดเป็น 0.4%

ผู้เสียชีวิต 27 ราย เป็นชาย 21 ราย หญิง 6 ราย อายุตั้งแต่ 25-92 ปี ค่ามัธยฐานของอายุอยู่ที่ 66 ปี มาจาก กทม. 8 ราย นนทบุรี 5
ราย ลำพูน

สมุทรปราการ จังหวัด 2 ราย ชลบุรี อุบลราชธานี ปทุมธานี นครปฐม บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร ชัยนาท และ
น่าน จังหวัดละ 1 ราย

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาจากการใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ 9 ราย เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 2 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 9
ราย พนักงานสถานบันเทิง 1 ราย สถานที่เสี่ยง/ตลาด 4 ราย และไม่ทราบ 2 ราย ความเสี่ยงคือความดันโลหิตสูง 12 ราย เบาหวาน 9
ราย โรคหัวใจ 6 ราย ไขมันในเลือดสูง 3 ราย ไทรอยด์ 1 ราย ติดเตียง 1 ราย อ้วน 5 ราย มะเร็ง 2 ราย ปอดเรื้อรัง 2 ราย ไตเรื้อรัง 6 ราย
และปฏิเสธโรคประจำตัว 5 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศ 13 ราย มาจาก อินเดีย 1 ราย รายนี้มาตั้งแต่ 17 เม.ย. ซึ่งตอนนี้เราไม่มีเข้า
มาใหม่เป็นรายเดิมๆ ไนจีเรีย อิตาลี ซูดาน ประเทศละ 1 ราย อียิปต์ 3 ราย ปากีสถาน 2 ราย และมาเลเซีย 4 ราย ที่ประชุมให้ข้อสังเกต
อียิปต์ที่มาเป็นระยะ เพื่อให้ฝ่ายควบคุมโรคเข้าไปดูด้วย

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *