แจ้งเตือนว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ

การลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.64 จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 8.05 ล้านคน

ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 ซึ่งหลังจากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงินสิทธิในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ได้รับแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 ก.พ. 64 หากผู้ใดสนใจเข้าร่วม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้จนถึง 31 มี.ค.64

ทั้งนี้ ในจุดที่ผู้ลงทะเบียนมักกรอกข้อมูลส่วนตัวผิดใช้เช็คดังนี้

ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

ตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง

กรอกเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก

ไม่ควรใส่ขีดคั่นระหว่างตัวเลข

ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ใส่ปี พ.ศ.

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *