ประกาศ กพท. ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างทำการบิน ตั้งแต่ 31 ธ.ค.63

ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างทำการบิน ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป

วันที่ 30 ธ.ค.63 เฟซบุ๊ก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผยแพร่ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามไม่ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้ ให้กระทำในพื้นที่ที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ขณะที่ที่นั่งบนอากาศยาน ยังสามารถนั่งติดกันได้ โดยผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *