หนูน้อย 10 ข วบ ก้มกราบเท้า ลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย หลังมีกันแค่สองคน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตแสนเศ ร้า ของหนูน้อ ยวัย 10 ข วบ ที่ต้องเสี ยคุณพ่อกระทันหัน หลังก่อนหน้านี้มีกันแค่สองคนจนเกิ ดเป็นภาพเห ตุกา รณ์ที่น่าส งสารเป็นอย่างมาก เมื่อ
หนูน้อยรายนี้ต้องก้มกราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความเศร้ าโศ ก

ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ห นูน้อ ยมีชื่อว่า เด็ กชายชัยวุฒิ ทิอ่อน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ อาศัยอยู่กับพ่อเพียง 2 คน

ด้านคุณแม่ก็แยกทางกับคุณพ่อ โดยมีบุตรร่วมกัน 2 คน ซึ่งอีกคนเป็นพี่สาวของน้องชัยวุฒิ แต่คุณแม่และพี่สาวนั้นอยู่ต่างจังหวัด

และไปสร้างครอบครัวใหม่ และทราบภายหลังคุณแม่ของน้องได้ถูกต้องโท ษขั งอยู่ในเรือ นจำ

ส่งผลทำให้น้องชัยวุฒิเหลือตัวคนเดียว ไม่มีอีกแล้วคุณพ่อที่เคยไปส่งโรงเรียน และคุณแม่ผู้ให้กำเนิ ดก็ไม่ได้อยู่ด้วย

แต่ยังดีที่ยังเพื่อนบ้านข้างเคียงคอยดูแลน้อง อาสาเลี้ยงดูน้องจนกว่าจะมีคนมาอุปการะ ด้วยความที่น้องเป็นเด็ กนิสัยดี พูดเพราะ ร่าเริง กิ นง่ายอยู่ง่าย

และสำหรับผู้ใจบุ ญที่ต้องการช่ว ยเหลื อน้องเบส สามารถติดต่อได้ที่ 086-6805875, 081-9811687

อ้างอิงจาก : นิติพงษ์ ศรีสุวรรณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ 191hun

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *